Javni poziv

Osnove računara – početni kurs računara

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – Radovi – Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata – (javna nabavka male vrednosti broj 1/17)

J A V N I P O Z I V – za prijavljivanje kandidata za radno mesto direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja ženskog preduzetništva