Јавни позив

Основе рачунара – почетни курс рачунара

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Радови – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – (јавна набавка мале вредности број 1/17)

Ј А В Н И П О З И В – за пријављивање кандидата за радно место директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја женског предузетништва