ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Радови – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – (јавна набавка мале вредности број 1/17)