Затварање пројекта “Социјално укључивање осетљивих група кроз стицање ИТ вештина”