Састанак са представницима Универзитета Унион Никола Тесла