Градски центар за социјално предузетништво Београда – Емисија БГ Инфо 16.09.2013