Обука на радном месту оквиру пројекта ЕУ подршка за запошљавање Рома