Састанак са предузећем које запошљава ОСИ

Међународна радионица

Међународна радионица о запошљавању младих и теже запошљивих категорија

Састанак са представником Западнобалканског института