Сaвeтник у кoрисничкoм цeнтру – нeмaчки jeзик

Позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са територије града Београда

OSCE – Provision of Consultancy Services, Training and Assistance

Повећање запошљивости особа са инвалидитетом