Сaстaнaк сa прeдстaвницимa удружeњa

Klub za traženje posla

Klub za traženje posla

Сарадња са представницима Ромских удружења