Vesti

ODLUKU o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 zaraznom bolešću

Okrugli sto na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Nova grupa u Klubu za traženje posla

Obuka po projektu „Prekvalifikacije za IT za osobe sa invaliditetom“

Translate »