Vesti

Konferencija – BIO IDEJA za održivi razvoj i socijalno uključivanje ranjivih grupa u zajednicu

Sajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetom

Nova grupa u Klubu za traženje posla

Nova grupa u Klubu za traženje posla

Translate »