ПОЗИВ ЗА ОБУКУ – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ за ИТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Пријем странака – Редовне актовности у Градском центру за социјално предузетништво Београда

Нoвa групa у Клубу зa трaжeњe пoслa

Нoвa групa у Клубу зa трaжeњe пoслa

Translate »