Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda u službi svojih građana

Instrukcije o postupanju Ministarstva za rad boračka, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ODLUKU o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 zaraznom bolešću

Okrugli sto na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Translate »