Promocija rada i proizvoda preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI

3.12.2014. Poziv za učešće na

Odluka o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica teže zapošljivih kategorija sa teritorije grada Beograda

Rezultati konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije Grada Beograda

Translate »