Посета Универзитету Унион „Никола Тесла“

Посета Универзитету Унион „Никола Тесла“

Обележавање међународног дана људских права

Обележавање међународног дана особа са инвалидитетом

Пoчeтни курс рaдa нa рaчунaру

Translate »