Нoвa групa у Клубу зa трaжeњe пoслa

Конференција – БИО ИДЕЈА за одрживи развој и социјално укључивање рањивих група у заједницу

Сајам запошљавања за особе са инвалидитетом

Нoвa групa у Клубу зa трaжeњe пoслa

Translate »