Јавни позив за подношење пријава незапосленима Ромске националности и привредним субјектима за доделу бесповратних средстава за обуку на радном месту