Међународна радионица о запошљавању младих и теже запошљивих категорија