Састанак са председницима ГО

Подршка ОСИ

Сарадња са удружењима

Састанак са предузећем које запошљава ОСИ