Састанак са представницима Универзитета Унион Никола Тесла

Сaстaнaк сa удружeњимa

Трибина „Подршка лакшег запошљавања особа са инвалидитетом“

Састанак са представницима ЕУ фондова