Конкурси

Ј А В Н И П О З И В – за пријављивање кандидата за радно место директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Радионица „Информацијом до циља” за привреднике

Јавни позив за подношење пријава незапосленима Ромске националности и привредним субјектима за доделу бесповратних средстава за обуку на радном месту

Записник са друге седнице комисије за одабир бизнис планова у оквиру пројекта „EU подршка запошљавању Рома“